Word to World Radio

Sharing and spreading the message of Jesus Christ

JukeBox

Devotional Christian albums, penned and tuned by Bro. Dr. Mathews Vergis

Videos

Video Gallery of music, interviews and messages by Bro. Dr. Mathews Vergis

Holy Bible

Vishudha Sathyavedapusthakom, the Malayalam Bible translation by Bro. Dr. Mathews Vergis

January19

Your Daily Bread | January 19 2018

ദൈവമേ, നിർമ്മലമായ ഒരു ഹൃദയം എന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ച് സ്ഥിരമായ ഒരു ആത്മാവിനെ എന്നിൽ പുതുക്കണമേ.


സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 51:10

ആഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും ആവലാതികളുമായി വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്കാണ് കടന്നുചെല്ലുന്നതെന്ന കാര്യം നാം ഓർക്കാറില്ല. മ്ലേച്ഛതയും വക്രതയും വഞ്ചനയും വൈരാഗ്യവും അസൂയയും അഹങ്കാരവും നിറഞ്ഞ ഹൃദയവുമായാണ് പലരും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കേഴുന്നത്. വ്യഭിചാരിയും വഞ്ചകനും കൊലപാതകിയുമായിത്തീർന്ന ദാവീദിന് പാപവേഴ്ചയിലൂടെ ബത്ത്-ശേബയിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചിട്ടും ...
[ Read More ]

Prayer Request

[Submit Prayer Request]

Pray for Asha and family

Let us pray that Jesus protects Asha’s husband while he travels to Africa and heals her mother as she is having surgery on March 30th.

[Read More]

Testimonials

[Submit Testimonial]

Thanks for the prayers of my exam

Thanks for the prayers of my exam I really appreciate all the prayers for my exam last week. I did very well on the exam and I know it was God pushing me that helped me pass. He kept me calm and relaxed . . .