Word to World Radio

Sharing and spreading the message of Jesus Christ

JukeBox

Devotional Christian albums, penned and tuned by Bro. Dr. Mathews Vergis

Videos

Video Gallery of music, interviews and messages by Bro. Dr. Mathews Vergis

Holy Bible

Vishudha Sathyavedapusthakom, the Malayalam Bible translation by Bro. Dr. Mathews Vergis

January19

Your Daily Bread | January 19 2017

ദൈവമേ, നിർമ്മലമായ ഒരു ഹൃദയം എന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ച് സ്ഥിരമായ ഒരു ആത്മാവിനെ എന്നിൽ പുതുക്കണമേ.


സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 51:10

ആഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും ആവലാതികളുമായി വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്കാണ് കടന്നുചെല്ലുന്നതെന്ന കാര്യം നാം ഓർക്കാറില്ല. മ്ലേച്ഛതയും വക്രതയും വഞ്ചനയും വൈരാഗ്യവും അസൂയയും അഹങ്കാരവും നിറഞ്ഞ ഹൃദയവുമായാണ് പലരും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കേഴുന്നത്. വ്യഭിചാരിയും വഞ്ചകനും കൊലപാതകിയുമായിത്തീർന്ന ദാവീദിന് പാപവേഴ്ചയിലൂടെ ബത്ത്-ശേബയിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചിട്ടും ...
[ Read More ]

Prayer Request

[Submit Prayer Request]

My daughter Rita's university results

I requested prayer for my daughter Rita's university results & some problems with that.First of all I thank you all and the well wishers who sincerely prayed for that request. By God's grace my daught

[Read More]

Testimonials

[Submit Testimonial]

Dubai fasting Prayer was really blessing

The one day fasting prayer in Dubai (29June to 30 June) was really blessing. I praise God for blessing me to be filled with the Holy Spirit. I cannot express the happiness I felt at the moment and I could . . .