Word to World Radio

Sharing and spreading the message of Jesus Christ

JukeBox

Devotional Christian albums, penned and tuned by Bro. Dr. Mathews Vergis

Videos

Video Gallery of music, interviews and messages by Bro. Dr. Mathews Vergis

Holy Bible

Vishudha Sathyavedapusthakom, the Malayalam Bible translation by Bro. Dr. Mathews Vergis

September24

Your Daily Bread | September 24 2017

അതിന് രൂത്ത്: 'നിന്നെ വിട്ടുപിരിയുവാനും നിന്റെകൂടെ വരാതെ മടങ്ങിപ്പോകുവാനും എന്നോടു പറയരുതേ; നീ പോകുന്നിടത്തേക്ക് ഞാനും വരും; നീ പാര്‍ക്കിന്നിടത്ത് ഞാനും പാര്‍ക്കും; നിന്റെ ജനം എന്റെ ജനവും നിന്റെ ദൈവം എന്റെ ദൈവവും ആയിരിക്കും.'രൂത്ത് 1:16

കഷ്ടങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും സഹിക്കേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ലോകത്തിന്റെ ന്യായവാദങ്ങളുമായി ദൈവത്താല്‍ നയിക്കപ്പെടുന്നു എന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അനേകരും പലപ്പോഴും മാനുഷികമൂല്യങ്ങളും കടപ്പാടുകളും മറന്നുകളയാറുണ്ട്. കരുണാസമ്പന്നനും നീതിയുടെ ന്യായാധിപതിയുമായ ദൈവം അവരുടെ പ്രവൃത്തികളും പെരുമാറ്റങ്ങളും സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ ...
[ Read More ]

Prayer Request

[Submit Prayer Request]

Pray for Asha and family

Let us pray that Jesus protects Asha’s husband while he travels to Africa and heals her mother as she is having surgery on March 30th.

[Read More]

Testimonials

[Submit Testimonial]

Dubai fasting Prayer was really blessing

The one day fasting prayer in Dubai (29June to 30 June) was really blessing. I praise God for blessing me to be filled with the Holy Spirit. I cannot express the happiness I felt at the moment and I could . . .